SHERAprint-cb

obj. číslo: SD400011

Světlem vytvrzující 3D tištěná pryskyřice. Zdravotnický prostředek třídy I.

Pro výrobu dočasných korunek a můstků
Ideální pro rychlou předběžnou péči
Velmi snadné k leštění nebo broušení
Biokompatibilní
Lze přizpůsobit zubům nebo kompozitům
Balení 1000g lahev

Technická data

Viskozita při 23°C           0,9 - 1,4 Pa s

Pevnost v ohybu              85 MPa

Ohýbání E-Modul           2.100 MPa

Tvrdost ve skusu D          80 - 90

Nasákavost                       < 30 µg/mm2

Rozpustnost ve vodě      < 5 µ g/mm2